BARN

Tiden flyr fra oss.
Husk å ta vare på de små øyeblikkene som er rett foran deg.